Kalorifere.ro
Info line:
0729.242.626 - 021.330.3272
0


Alegerea radiatorului

ALEGEREA RADIATORULUI

Radiatorul (caloriferul) constituie unul din cele mai importante elemente ale instalaÅ£iei de încalzire, doarece participa în mod direct în transmisia caldurii in încapere. Din acest considerent rezulta necesitatea alegerii optim care va asigura menÅ£inerea caldurii corespunzatoare în încapere pe care o va încalzi.
Oferta noastra este probabil cea mai diversificata la ora actuala, reusind sa aduca intr-un singur loc cele m-ai importante branduri europene de calorifere.
Pe piata se comercializeaza multe tipuri de radiatoare care pot diferi în ceea ce priveste destinaÅ£ia, construcÅ£ia, dimensiuni, forma, pret, calitatea, etc., fiecare client cu siguranÅ£a va gasi un radiator potrivit.
Alegerea radiatorului celui mai potrivit nu este usor de facut,dar întotdeauna trebuie efectuata în funcÅ£ie de puterea termica care, luând în consideraÅ£ie funcÅ£ia primordiala  a radiatorului, este foarte importanta importanta si nu întotdeauna bine înÅ£eleasa. Este vorba de putere termica exprimata în waÅ£i [W] pentru diferite temperaturi de alimentare si revenire a factorului termic,influentand temperatura în încaperea în care radiatorul va fi montat. Radiatorul trebuie ales în asa mod încât puterea lui termica sa fie mai mare sau cel puÅ£in egala necesarului de caldura pentru încaperea in care urmeaza a fi montat tinand cont de caracteristicile cladirii,caracteristicile radiatorului,precum si locul unde urmeaza a fi amplasat. Aceste calcule sunt regasite la majoritatea proiectelor de case nou construite dar foarte des lipsesc la constructiile vechi.
O eroare comisa forte des la alegerea radiatorului este determinarea puterii pe baza suprafeÅ£ei sau cubajului încaperilor. Aceasta metoda este încarcata de mare eroare doarece indicatorul necesarului de caldura în funcÅ£ie de suprafaÅ£a poate oscila de la 40 pâna la 200 W/m2 doarece depinde de mulÅ£i factori care trebuie luaÅ£i întotdeauna în consideraÅ£ie. Va indicam mai jos factori de baza care trebuie sa-i cunoasteÅ£i la determinarea pierderilor caldurii încaperilor si alegerea dimensiunilor radiatoarelor:
Temperatura exterioara.
 În funcÅ£ie de localizarea cladirii pe teritoriul Romaniei.Cu cât este mai joasa temperatura exterioara cu atât pierderile de caldura pentru o cladire identica vor fi mai mari. Situarea cladirii si condiÅ£iile de vânt sau numarul peretilor exteriori influenteaza pierderile de caldura. În cazul cladirilor amplasate în spaÅ£ii deschise si regiunilor cu vânt, necesarul de caldura este mai ridicat decât în cazul aceiasi cladiri situate în construcÅ£ie urbana compacta sau în teren inconjurat de copaci.
ProtecÅ£ia termica a încaperilor – factorul penetraÅ£iei de caldura prin intermediul pereÅ£ilor, tavanului si pardoselii. Cladirile bine izolate termic cu factorul scazut de penetrare a caldurii prin desparÅ£ituri de construcÅ£ie necesita mai puÅ£ina caldura pentru menÅ£inerea temperaturii confortului în interiorul încaperilor.
Tipul ferestrelor si geamurilor. Ferestrele de înalta calitate cu factorul scazut de penetraÅ£ie a caldurii permit la economii în ceea ce priveste costurile de încalzire. SuprafeÅ£ele mari de geamuri ridica pierderi de caldura.
Radiatorul trebuie montat pe un perete exterior, ce mai bine sub fereastra. Atunci aerul rece care penetreaza prin fereastra este încalzit de radiator patrunzand in incapere deja incalzit. În felul acesta veÅ£i obÅ£ine o distribuÅ£ie uniforma a temperaturii în încapere. Localizarea radiatorului in alta parte atrage dupa sine necesitate de majorare a dimensiunilor lor chiar si cu 20%. Asupra randamentului termic are influenÅ£a de asemenea faptul daca radiatorul va fi încorporat sau acoperit, în aceste cazuri trebuie alese radiatoare mai mari.
Mai trebuie luat in consideratie ca in incaperile in care apare o umiditate ridicata (ex.baie) trebuiesc montate radiatoare de baie, acestea fiind protejate suplimentar pentru a rezista la o umiditate crescuta.